Vrátenie tovaru do 14 dni

Ako môžem vrátiť zakúpený tovar?

Ak nie si na 100% spokojný so zakúpeným tovarom, nepoužitý tovar môžeš vráťiť do 14 dní bez udania dôvodu a peniaze za tovar vrátime v plnej výške späť. Vrátenie tovaru podlieha obchodným a reklamačným podmienkam. Tovar je nutné vrátiť nepoužitý, v pôvodnom stave, v pôvodnom obale, s kompletným priloženým príslušenstvom, ak bol k nemu dodaný, a dokladom u kúpe (registračným blokom-Faktúrou).


Pošli nám ho  nezabalený, doporučujeme kuriérskou spoločnosťou Toptrans , aby sa pri doručení nepoškodil, na adresu:
 

KO a LA Plus s.r.o.,
Hlavna 103
082012 Kapusany
Slovenská republika


Zásielky nám prosíme neposielajte na dobierku. Reklamácie, výmeny aj vrátenie tovaru môžme riešiť až po prijatí tovaru a riadnom začatí reklamačného konania.

Tovar bude po prijatí skontrolovaný a peniaze budú vrátené bankovým prevodom na účet..


Formulár na odstúpenie od zmluvy

vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

 

Komu:

Meno/Obchodné meno: KO a LA Plus s.r.o.

Adresa prevádzky: Hlavná 103,08212 Kapušany

IČO: 36 468 070

E-mail: info@klautodiely.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

 

Číslo objednávky:

Dátum objednania:

Dátum prijatia:

Meno a priezvisko kupujúceho:

Adresa :

Tel.číslo:

 

Sumu za vrátený tovar/službu si želám vrátiť:

Číslo bank. účtu/IBAN/:SK

 

Dátum:                                              Podpis kupujúceho:

                                                           (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)